Stowarzyszenie jesteśMY

Powstało z potrzeby serca jego założycieli do kontynuacji zlikwidowanego ZJW Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Byli pracownicy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i dać możliwość aktywnego życia podopiecznym, którzy na chwilę pozostali bez miejsca spotkań i wsparcia. Wśród naszych beneficjentów są głównie osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi: głuche, niewidome oraz sprzężone czyli głuchoniewidome (ale pomożemy zawsze, każdemu:).

Historia stowarzyszenia

Zachodniopomorska Jednostka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym na rzecz osób głuchoniewidomych oraz osób z niepełnosprawnością sensoryczną i seniorów, decyzją Walnego Zebrania jest w chwili obecnej w likwidacji. TPG od początku swojego istnienia, tj. od 26 lat realizowała różne projekty, których celem było umożliwianie oraz ułatwianie osobom głuchoniewidomych udziału m.in. w przedsięwzięciach kulturalnych i edukacyjnych, takich jak zwiedzanie obiektów, udział w spektaklach teatralnych i seansach filmowych. Działania te były i są realizowane w ramach projektów dotowanych przez: PFRON, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Miejskie. Bazujemy na doświadczeniu, które dała nam praca w TPG, ale chcemy również wprowadzić nowe, świeże spojrzenie i działania.

Cele stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jesteśMY jest działalność na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością sensoryczną: głuchych, słabo słyszących, niewidomych, głuchoniewidomych oraz seniorów. Pragniemy wspólnie wdrażać osoby niepełnosprawne do aktywnego życia społecznego, tworzyć warunki przestrzegania wobec osób niepełnosprawnych praw człowieka, wyrównać szanse osób niepełnosprawnych i seniorów oraz wspierać i pomagać ich rodzinom i opiekunom.

Tłumacz przewodnik

Stowarzyszenie jesteśMY wyróżnia się wsparciem tłumaczy przewodników, którzy ukończyli specjalne szkolenia potwierdzające ich kwalifikacje i kompetencje. Osoby te przyczyniają się do rozwiązania problemów osób głuchoniewidomych oraz osób z niepełnosprawnością sensoryczną mających trudności w samodzielnym poruszaniu się, komunikacji i dostępie do informacji.

Działania

zajęcia profilaktyczne, rozwojowe, z zakresu rehabilitacji i integracji społecznej,

działania związane z edukacją, poradnictwem zawodowym osób niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym,

działania związane z promowaniem zdrowego stylu życia,

wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom,

pomoc społeczną w tym pomoc osobom niepełnosprawnym oraz starszym w trudnej sytuacji życiowej

działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

wspieranie prawne i prawno-obywatelskie osób niepełnosprawnych oraz starszych poprzez prowadzenie spotkań i szkoleń z zakresu poradnictwa prawnego i prawno-obywatelskiego,

wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych poprzez organizowanie asystenta osoby niepełnosprawnej i starszej,

działania informacyjne oraz szkolenia z zakresu alternatywnych metod komunikacji oraz języka migowego,

działania informacyjne oraz szkolenia z zakresu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, tłumacz-przewodnik osoby niewidomej i głuchoniewidomej.

Zostań Darczyńcą!

„Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością Twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym” ( Barbara Bush) żona G.H.W. Busha
 

Drodzy Przyjaciele Stowarzyszenia jesteśMY

Czym zajmujemy się na co dzień to już pewnie wiece…ale dla przypomnienia :)

Misją naszej organizacji jest wspieranie osób, u których współwystępuje poważne uszkodzenie wzroku i słuchu, przez co osoba ta napotyka trudności odmienne niż te spowodowane wyłącznie uszkodzeniem wzroku lub słuchu, widoczne we wszystkich sferach funkcjonowania, zwłaszcza w komunikowaniu się, samodzielnym poruszaniu się i dostępie do informacji.

To do realizacji naszej misji potrzebujemy  wsparcia ludzi, którzy pragną pomagać!

Wpłać darowiznę w dowolnej kwocie bezpośrednio na nasze konto Nest Bank

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie jesteśMY
ul. Szeroka 48/2, 71-211 Szczecin
85 2530 0008 2024 1065 7428 0001
W tytule wpisać „darowizna, imię i nazwisko”

Możesz tego dokonać przelewając dowolną kwotę bezpośrednio ze swojego konta bankowego lub na poczcie używając formularza przelewu.

Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli dalej działać  :) Czasami nie potrzeba wiele by dokonać naprawdę czegoś wielkiego.

PAMIĘTAJ !!!
Darowiznę można odliczyć od dochodu:
- dla osób fizycznych wysokość odliczenia wynosi 6%
- dla osób prawnych wysokość odliczenia wynosi 10%

Kontakt

Władze

Prezes Zarządu – Monika Skotnicka tel. 662 784 177
Członek Zarządu – Piotr Pawlak tel. 692 439 235

Media społecznościowe