Stowarzyszenie jesteśMY

Na początku roku 2023 Stowarzyszenie jesteśMY zostało zamknięte. Mimo tego cały czas kontynuujemy część naszych działań. Spotykamy się w Sektor 3 Szczecin, pomagamy sobie nawzajem. Jeśli chcesz do nas dołączyć i zapoznać się z działaniami naszej grupy to zachęcamy do kontaktu.

Historia grupy

Zachodniopomorska Jednostka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym na rzecz osób głuchoniewidomych oraz osób z niepełnosprawnością sensoryczną i seniorów, decyzją Walnego Zebrania została zamknięta. TPG od początku swojego istnienia, tj. od 26 lat realizowała różne projekty, których celem było umożliwianie oraz ułatwianie osobom głuchoniewidomych udziału m.in. w przedsięwzięciach kulturalnych i edukacyjnych, takich jak zwiedzanie obiektów, udział w spektaklach teatralnych i seansach filmowych. Działania te były i są realizowane w ramach projektów dotowanych przez: PFRON, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Miejskie. Bazujemy na doświadczeniu, które dała nam praca w TPG, ale chcemy również wprowadzić nowe, świeże spojrzenie i działania.

Nasze cele

Celem jesteśMY jest działalność na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością sensoryczną: głuchych, słabo słyszących, niewidomych, głuchoniewidomych oraz seniorów. Pragniemy wspólnie wdrażać osoby niepełnosprawne do aktywnego życia społecznego, tworzyć warunki przestrzegania wobec osób niepełnosprawnych praw człowieka, wyrównać szanse osób niepełnosprawnych i seniorów oraz wspierać i pomagać ich rodzinom i opiekunom.

Tłumacz przewodnik

jesteśMY wyróżnia się wsparciem tłumaczy przewodników, którzy ukończyli specjalne szkolenia potwierdzające ich kwalifikacje i kompetencje. Osoby te przyczyniają się do rozwiązania problemów osób głuchoniewidomych oraz osób z niepełnosprawnością sensoryczną mających trudności w samodzielnym poruszaniu się, komunikacji i dostępie do informacji.

Działania

zajęcia profilaktyczne, rozwojowe, z zakresu rehabilitacji i integracji społecznej,

działania związane z edukacją, poradnictwem zawodowym osób niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym,

działania związane z promowaniem zdrowego stylu życia,

wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom,

pomoc społeczną w tym pomoc osobom niepełnosprawnym oraz starszym w trudnej sytuacji życiowej

działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

wspieranie prawne i prawno-obywatelskie osób niepełnosprawnych oraz starszych poprzez prowadzenie spotkań i szkoleń z zakresu poradnictwa prawnego i prawno-obywatelskiego,

wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych poprzez organizowanie asystenta osoby niepełnosprawnej i starszej,

działania informacyjne oraz szkolenia z zakresu alternatywnych metod komunikacji oraz języka migowego,

działania informacyjne oraz szkolenia z zakresu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, tłumacz-przewodnik osoby niewidomej i głuchoniewidomej.

Kontakt

Potrzebujesz informacji o tym co robimy?

Monika Skotnicka tel. 662 784 177
Piotr Pawlak tel. 692 439 235

Media społecznościowe