Cele stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jesteśMY jest działalność na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością sensoryczną: głuchych, słabo słyszących, niewidomych, głuchoniewidomych oraz seniorów. Pragniemy wspólnie wdrażać osoby niepełnosprawne do aktywnego życia społecznego, tworzyć warunki przestrzegania wobec osób niepełnosprawnych praw człowieka, wyrównać szanse osób niepełnosprawnych i seniorów oraz wspierać i pomagać ich rodzinom i opiekunom.

Prowadzimy również działalność informacyjną, szkoleniową i doradczą w zakresie rozwoju świadomości środowiska lokalnego w tematyce niepełnosprawności sensorycznych oraz alternatywnych metod komunikacji, a także wsparcia prawno-doradczego tych osób oraz osób w wieku emerytalnym.

Realizujemy obecnie dwa projekty z Urzędu Miasta Szczecin: „Klub aktywności” gdzie możemy zaktywizować do działania na różnych polach naszych podopiecznych oraz „Asystent osoby niepełnosprawnej” dzięki któremu możemy w każdej sytuacji zapewnić naszym podopiecznym profesjonalną opiekę i wsparcie. Realizacja projektów w znaczny sposób łagodzi negatywne skutki niepełnosprawności jaką jest m.in. głuchoślepota oraz niepełnosprawność sensoryczna.