Tłumacz-przewodnik

Stowarzyszenie jesteśMY wyróżnia się wsparciem tłumaczy przewodników, którzy ukończyli specjalne szkolenia potwierdzające ich kwalifikacje i kompetencje. Osoby te przyczyniają się do rozwiązania problemów osób głuchoniewidomych oraz osób z niepełnosprawnością sensoryczną mających trudności w samodzielnym poruszaniu się, komunikacji i dostępie do informacji.

Tłumacz przewodnik pomaga osobom z niepełnosprawnością uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i społecznych na terenie Miasta Szczecin w ramach realizowanych projektów. Wdrożenie wsparcia w życiu codziennym osób z niepełnosprawnością przyczynia się w znaczny sposób do podniesienia funkcjonowania codziennego, w tym wpływa na działania integracyjno-rehabilitacyjne skierowane w ich stronę.

Tłumacz-przewodnik jest osobą wyszkoloną również w zakresie alternatywnych metod komunikacji i poruszania się z osobami głuchoniewidomymi. Dzięki niemu mogą one docierać w pożądane miejsca i w sposób komfortowy komunikować się z lekarzami, urzędnikami, rehabilitantami, ekspedientami itp. Tłumacz przewodnik to oczy i uszy osoby głuchoniewidomej. To niezbędny element kontaktu osoby, która nie widzi i jednocześnie nie słyszy, ze światem zewnętrznym. Bez tłumacza przewodnika osoba głuchoniewidoma skazana jest na wykluczenie społeczne, a wsparcie wykwalifikowanego tłumacza-przewodnika znacznie podnosi szanse na lepsze funkcjonowanie osób głuchoniewidomych w przestrzeni publicznej.

Nie pełni jednak roli opiekuna – nie wyręcza osoby głuchoniewidomej – umożliwia jej natomiast samodzielne załatwianie różnych spraw. W naszym mieście jest kilkanaście osób z jednoczesną dysfunkcją wzroku i słuchu. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznych, chcemy udzielić im wsparcia w codzienności.